TGT class

De afkorting TGT staat voor Teuk Gong Team. Teuk Gong is de Koreaanse vertaling van ‘special forces’ en zoals de naam doet vermoeden bestond deze groep vroeger alleen uit elite krijgers. Binnen Hwa Rang Do Bergen op Zoom wordt er op een andere manier invulling gegeven aan deze groep.

Onze TGT class is alleen toegankelijk voor TGT leden. Dit is in feite de harde kern binnen de vereniging. De mensen die er altijd zijn en aan alle onderdelen mee dingen. In feite kan iedereen vanaf de groene band Tae Soo Do een TGT member worden. Echter zitten er wel bepaalde voorwaarden aan vast. Zo kun je alleen lid worden op uitnodiging van de hoofdinstructeur, is er sprake van een bepaalde aanwezigheidsplicht en moet je in ruil voor deze extra les iets betekenen voor de vereniging.

Tijdens de lessen zelf kan er gerekend worden op een stukje privé les of worden er onderwerpen getraind die tijdens de reguliere lessen niet zo vaak aan bod komen. Ook wordt er vaak aandacht besteed aan herhaling van voorgaande stof en didactische vaardigheden, omdat sommige TGT leden helpen met het ondersteunen van de reguliere lessen.